Wild Lotus Travel chuyên về dịch vụ làm visa - hộ chiếu với các tư vấn chuyên sâu về hồ sơ và thủ tục làm visa và các dịch vụ khác liên quan đến visa
Hotline: 0129815 6666/ 016 777 999 30

Visa Du Lịch Nhật Bản

Thời gian làm: 5 Ngày

Loại visa: 3 Tháng 1 Lần

Thời gian lưu trú: 15 Ngày

Giá từ: 4.500.000 - 6.500.000đ

Visa Du Lịch Hàn Quốc

Thời gian làm: 8 Ngày

Loại visa: 3 Tháng 1 Lần

Thời gian lưu trú: 15 Ngày

Giá từ: 1.200.000 - 1.800.000đ


Visa Thăm Thân Mỹ

Thời gian làm: 3 - 15 Ngày

Loại visa: 3 Tháng 1 Lần

Thời gian lưu trú: 15 Ngày

Giá từ: 1.200.000 - 3.000.000đ

Visa Du Lịch Mỹ

Thời gian làm: 3 Ngày

Loại visa: 1 năm nhiều lần

Thời gian lưu trú: 6 tháng

Giá từ: 1.900.000 - 2.900.000đ


Visa Thăm Thân Úc

Thời gian làm: 10 - 14 Ngày

Loại visa: 3 Tháng 1 Lần

Thời gian lưu trú: 15 Ngày

Giá từ: 1.400.000 - 3.500.000đ

Visa Du Lịch Úc

Thời gian làm: 14 Ngày - 21 Ngày

Loại visa: TBA

Thời gian lưu trú: 15 Ngày - 30 Ngày

Giá từ: 1.500.000 - 2.200.000đ


Visa Du Lịch New Zealand

Thời gian làm: 10 - 14 Ngày

Loại visa: 3 Tháng 1 Lần

Thời gian lưu trú: 15 Ngày

Giá từ: 1.800.000 - 2.400.000đ

Visa Công Tác Nga

Thời gian làm: 6 - 8 ngày

Loại visa: 1 tháng 1 lần

Thời gian lưu trú: 30 Ngày

Giá từ: 1.800.000 - 4.600.000đ


thu_tuc_gia_han_visa copy